historia

Nie taki znowu Tybet święty, czyli przygody Wujka Tompy

Nie taki znowu Tybet święty, czyli przygody Wujka Tompy

Zachód poznał literaturę Tybetu głównie poprzez nauki buddyjskie i pisma wielkich duchowych mistrzów. Literatura tybetańska obfituje natomiast w liczne opowieści wywodzące się bezpośrednio z ustnej tradycji epickiej. Pisząc tekst o kulturze Tybetu natrafiłam na ludowe opowiastki o Agu Tompa (Wujku Tompie) – najbardziej znanym tybetańskim łotrzyku.

Z ciemności w światło – system karny w Tybecie

Z ciemności w światło – system karny w Tybecie

System kar w Tybecie. Tybetański system praw, również po reformach Dalajlamy XIII, był wprawdzie niedoskonały i skorumpowany a wiele z kar, było brutalnych. Tybetańskie więzienia były z pewnością nieprzyjemnymi miejscami. Ale pobyt w więzieniu, inny niż podczas rozprawy nie był stosowany w Tybecie, z powodu kosztów i problemów z którym się to wiązało.
Tybet był jednym z pierwszych krajów na świecie, który zniósł karę śmierci.